Ke stažení

 

Stanovy asociace CAFTA

Czech Airgun Field Target Association z.s. (CAFTA) je spolkem založeným podle zákona č. 89/2012. Je právnickou osobou podle českého práva s celostátní působností.

Přihláška za člena CAFTA

Chcete se stát plnohodnotným členem CAFTA a souhlasíte se stanovami asociace CAFTA?

Členské příspěvky a startovné

Výše členských příspěvků stanovená valnou hromadou asociace CAFTA.

Pravidla soutěžní střelby HFT

   

Pravidla soutěžní střelby Hunter Field Target vycházející z pravidel WHFTO 2022.

Závazné propozice pro HFT závody Poháru CAFTA a MČR

   

Závazné propozice pro HFT závody Poháru CAFTA a MČR 2017 schválené předsednictvem CAFTA dne 1.5.2017.

Výroční zprávy spolku CAFTA

   

Zápisy z valné hromady CAFTY