Pozvánka na Valnou Hromadu 2020

Vážené dámy, vážení pánové,
zveme Vás na jednání valné hromady CAFTA z. s., které se bude konat dne 8.8.2020 od 16-ti hodin v prostoru koupaliště v Cholticích.
 
Program:
1. Zahájení, prezentace členů, volba zapisovatele
2. Zhodnocení činnosti CAFTA a zpráva o roku 2019, schválení účetní závěrky
3. Zpráva Reprezentační komise a doplnění jejich členů
4. Výjezdy do zahraničí v roce 2021
5. Projednání organizace MČR 2021
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr

Za předsednictvo CAFTA z. s.
Jakub Vicher