Přihlášení pro členy

Aktuality

Valná hromada se uskuteční 13.4.2019 ve Skalici (u Frýdku Místku) - program bude upřesněn na fóru

Mistrovství světa v HFT se bude konat 22.-23.6.2019 v Kaletách (Polsko)

Mistrovství ČR v HFT se bude konat 3.-4.8.2019 v Tuhani

O výběru národní reprezentace pro rok 2020 rozhodnou nominační závody

První závod Česko-Polského poháru 2019 se bude konat v Bohumíně 8.-9.6.2019

Sledujte nás na veřejném fóru CAFTA

Partneři

CZ-LOGO-blackairchronyfieldtarget logoJSB Match Diabolozbrane-vzduchovkyPRAGLOGO dvoubarevné

Právě přítomno: 10 hostů a žádný člen

Ke stažení

 

Stanovy asociace CAFTA

Czech Airgun Field Target Association z.s. (CAFTA) je spolkem založeným podle zákona č. 89/2012. Je právnickou osobou podle českého práva s celostátní působností.

Přihláška za člena CAFTA

Chcete se stát plnohodnotným členem CAFTA a souhlasíte se stanovami asociace CAFTA?

Členské příspěvky a startovné

Výše členských příspěvků stanovená valnou hromadou asociace CAFTA.

Pravidla soutěžní střelby HFT

   

Pravidla soutěžní střelby Hunter Field Target vycházející z pravidel WHFTO 2017.

Závazné propozice pro HFT závody Poháru CAFTA a MČR

   

Závazné propozice pro HFT závody Poháru CAFTA a MČR 2017 schválené předsednictvem CAFTA dne 1.5.2017.

Výroční zprávy spolku CAFTA